उद्योग बातम्या

वॉटर प्रूफ कनेक्टरचे कार्यप्रदर्शन मानक

2021-09-10
प्रथम वैशिष्ट्यपूर्ण संख्या (संख्या) द्वारे दर्शविलेल्या संरक्षणाची डिग्री दर्शवते

च्या आयपी स्तराचा पहिला क्रमांकपाणी कनेक्टरसंरक्षणाची डिग्री दर्शवते

0: संरक्षण नाही

बाह्य लोक किंवा वस्तूंसाठी विशेष संरक्षण नाही

1: घन वस्तूंच्या घुसखोरीला प्रतिबंध करा > 50 मिमी

मानवी शरीराला (पाम) चुकून विद्युत उपकरणाच्या आतील भागांशी संपर्क करण्यापासून प्रतिबंधित करा; परदेशी वस्तूंना आक्रमण करण्यापासून > 50 मिमी प्रतिबंधित करा

2: घन वस्तूंच्या घुसखोरीला प्रतिबंध करा > 12 मिमी

मानवी शरीर (बोटांना) विद्युत उपकरणांच्या आतील भागांशी चुकून संपर्क करण्यापासून प्रतिबंधित करा; विदेशी वस्तूंना आक्रमण करण्यापासून > 12 मिमी प्रतिबंधित करा

3: घन वस्तूंची घुसखोरी प्रतिबंधित करा > 2.5 मिमी

विद्युत उपकरणाच्या आतील भागांशी संपर्क साधण्यापासून लहान परदेशी वस्तू > 2.5mm प्रतिबंधित करा

4: घन वस्तूंच्या घुसखोरीला प्रतिबंध करा > 1.0mm

लहान परदेशी वस्तू > 1.0mm विद्युत उपकरणाच्या आतील भागांशी संपर्क साधण्यापासून प्रतिबंधित करा

5: धूळरोधक

परकीय वस्तूंच्या घुसखोरीला पूर्णपणे प्रतिबंध करा आणि धुळीचे प्रमाण विद्युत उपकरणांच्या सामान्य ऑपरेशनवर परिणाम करणार नाही

6: धूळरोधक

परदेशी वस्तू आणि धूळ यांचे आक्रमण पूर्णपणे प्रतिबंधित करा

दुसरा वैशिष्ट्यपूर्ण क्रमांक (संख्या) द्वारे दर्शविलेल्या संरक्षणाची डिग्री दर्शवितो

दुसरा क्रमांक संरक्षणाची डिग्री दर्शवितो

0: संरक्षण नाही

संरक्षण नाही

1: ठिबक घुसखोरी रोखा

उभ्या उभ्या पडणाऱ्या पाण्याच्या थेंबांमुळे विद्युत उपकरणांवर हानिकारक परिणाम होणार नाहीत

2: 15 टिल्ट करताना थेंब पाणी अडवता येते

जेव्हा उपकरण 15 पर्यंत झुकलेले असते तेव्हा पाण्याच्या थेंबामुळे उपकरणावर हानिकारक प्रभाव पडत नाही

3: फवारणी केलेल्या पाण्याच्या प्रवेशास प्रतिबंध करा

पाऊस रोखा, किंवा उभ्या < 60 दिशेने फवारलेल्या पाण्याला विद्युत उपकरणावर आक्रमण करण्यापासून आणि नुकसान होण्यापासून प्रतिबंधित करा

4: स्प्लॅशिंग पाणी आत जाण्यापासून प्रतिबंधित करा

विद्युत उपकरणावर आक्रमण करण्यापासून आणि नुकसान होण्यापासून सर्व दिशांनी पाणी शिंपडणे प्रतिबंधित करा

5: फवारणी केलेल्या पाण्याची घुसखोरी रोखा

सर्व दिशांनी फवारलेले पाणी विद्युत उपकरणावर आक्रमण करून नुकसान होण्यापासून रोखा

6: धूळ प्रतिबंध आणि मोठ्या लाट घुसखोरी

मोठ्या लाटा डेकवर स्थापित केलेल्या विद्युत उपकरणांवर आक्रमण करण्यापासून आणि नुकसान होण्यापासून प्रतिबंधित करा

7: विसर्जनाच्या वेळी पाणी शिरण्यास प्रतिबंध करा

जेव्हा विद्युत उपकरण पाण्यामध्ये ठराविक वेळेसाठी किंवा ठराविक मानक पाण्याच्या दाबाखाली बुडवले जाते, तेव्हा ते सुनिश्चित करू शकते की विद्युत उपकरण पाण्यामुळे खराब होणार नाही.

8: बुडताना पाण्याचा प्रवेश रोखा

ठराविक मानक पाण्याच्या दाबाखाली विद्युत उपकरणाचे अनिश्चित काळासाठी बुडणे हे सुनिश्चित करू शकते की विद्युत उपकरण पाण्यामुळे खराब होणार नाही.
+86-13570826300
[email protected]